Tablični prikaz
Županija / Grad Broj zaprimljenih zahtjeva Izuzimanje Novo zaduženje Broj riješenih zahtjeva Postotak riješenosti
I. II. III. IV. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.435 99,91 99,91
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.594 86,06 92,63
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.329 91,37 91,37
Grad Zagreb 91.264 91.264 82.321 90,20 90,20
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.054 89,43 89,43
Grad Bjelovar 6.483 6.483 5.794 89,37 89,37
Grad Rovinj 2.983 100 100 2.883 2.576 86,36 89,35
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.582 83,48 89,25
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 12.552 78,06 86,07
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.201 1.600 2.001 2.000 7.802 10.484 8.720 47,69 83,17
Grad Samobor 6.000 499 499 5.501 4.454 74,23 80,97
Grad Sisak 7.727 100 1.302 500 1.902 5.825 4.595 59,47 78,88
Grad Pazin 1.063 1.063 834 78,46 78,46
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 9.071 72,78 77,78
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 3.729 68,86 76,62
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 3.428 74,42 76,06
Grad Labin 2.008 199 199 1.809 1.371 68,28 75,79
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 500 4.387 22.262 16.867 63,29 75,77
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.031 73,52 75,73
Grad Koprivnica 6.528 698 698 5.830 4.410 67,56 75,64
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.728 74,84 74,84
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 1.999 1.000 8.798 37.533 27.830 60,07 74,15
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 9.748 64,31 71,38
Primorsko-goranska županija 44.187 44.187 30.708 69,50 69,50
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.000 10.004 35.570 24.211 53,12 68,07
Grad Rijeka 8.653 8.653 5.860 67,72 67,72
Grad Pula 5.686 299 299 5.387 3.624 63,74 67,27
Grad Šibenik 8.591 499 499 8.092 5.421 63,10 66,99
Grad Vodnjan 3.611 3.611 2.412 66,80 66,80
Grad Split 13.608 639 1 640 12.968 8.578 63,04 66,15
Grad Kaštela 8.380 600 302 400 400 1.702 6.678 4.310 51,43 64,54
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.003 5.004 23.876 15.351 53,15 64,29
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.299 2.989 1.203 1.929 8.420 46.236 29.434 53,85 63,66
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.403 806 1.002 3.211 12.553 7.990 50,69 63,65
Grad Krapina 1.808 1.808 1.124 62,17 62,17
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 3.796 57,27 61,76
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 999 800 2.998 4.888 2.990 37,92 61,17
Grad Zadar 13.258 399 399 12.859 7.836 59,10 60,94
Zadarska županija 53.664 2.500 2.500 51.164 30.890 57,56 60,37
Grad Novigrad 1.072 1.072 631 58,86 58,86
Grad Karlovac 7.160 500 400 401 500 1.801 5.359 3.150 43,99 58,78
Ličko-senjska županija 15.590 1.887 605 1.198 2.000 5.690 9.900 5.436 34,87 54,91
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.203 999 2.000 6.601 15.580 8.484 38,25 54,45
Grad Osijek 12.510 1.497 1.002 1.039 3.538 8.972 4.778 38,19 53,25
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.396 43,89 51,12
Grad Makarska 2.318 599 273 872 1.446 727 31,36 50,28
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.401 2 2.000 5.704 16.557 8.224 36,94 49,67
Istarska županija 24.404 2.661 2.195 3.008 3.500 11.364 13.040 6.462 26,48 49,56
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.499 3.802 3.000 11.700 7.385 3.517 18,43 47,62
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 8.482 47,15 47,15
Požeško-slavonska županija 16.241 2.000 2.000 4.000 12.241 5.632 34,68 46,01
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.769 2.184 3.000 4.000 11.953 13.183 5.823 23,17 44,17
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 6.809 10.854 4.288 24,28 39,51
ZBROJ 826.948 53.826 27.292 24.606 30.441 136.165 690.783 475.618
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 136.165 77.860 57,18
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.948 553.478 66,93