Tablični prikaz
Županija / Grad Zaprimljeni zahtjevi do 30.06.2013. Zaprimljeni zahtjevi od 15.07.2017. Ukupan Postotak riješenosti
Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Bez izuzimanja S izuzimanjem
I. II. III. IV. V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.515 98,67 98,67 116 116 34 29,31 29,31 95,65 95,65
Grad Bjelovar 6.483 6.483 6.401 98,74 98,74 567 567 206 36,33 36,33 93,72 93,72
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.441 100,00 100,00 935 935 474 50,70 50,70 92,78 92,78
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 13.847 86,11 94,95 730 730 270 36,99 36,99 83,98 92,18
Grad Zagreb 91.264 91.264 89.363 97,92 97,92 9.362 9.362 2.741 29,28 29,28 91,53 91,53
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.002 2 10.008 35.566 33.847 74,27 95,17 2.414 2.414 760 31,48 31,48 72,12 91,12
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 4.265 92,60 94,63 307 307 77 25,08 25,08 88,38 90,20
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.202 1.600 2.000 1.998 7.800 10.486 10.178 55,66 97,06 1.143 1.143 299 26,16 26,16 53,92 90,09
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.322 95,35 95,35 332 332 54 16,27 16,27 89,95 89,95
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.819 91,45 98,43 532 532 87 16,35 16,35 82,97 88,53
Grad Samobor 6.000 500 1 501 5.499 4.979 82,98 90,54 309 309 67 21,68 21,68 79,98 86,88
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 4.204 77,64 86,38 113 113 95 84,07 84,07 77,77 86,33
Grad Koprivnica 6.528 697 1 698 5.830 5.423 83,07 93,02 677 677 145 21,42 21,42 77,28 85,57
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 11.973 78,99 87,67 557 557 151 27,11 27,11 77,15 85,30
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 501 4.388 22.261 20.087 75,38 90,23 1.654 1.654 295 17,84 17,84 72,01 85,23
Grad Sisak 7.727 100 1.301 497 1.898 5.829 5.193 67,21 89,09 416 416 81 19,47 19,47 64,77 84,45
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.000 1 5.002 23.878 20.586 71,28 86,21 1.958 1.958 211 10,78 10,78 67,44 80,50
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 10.097 81,01 86,57 955 955 55 5,76 5,76 75,65 80,46
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 5.081 76,66 82,67 269 269 45 16,73 16,73 74,32 79,91
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.467 79,89 82,30 272 272 18 6,62 6,62 77,09 79,32
Grad Šibenik 8.591 499 1 500 8.091 6.965 81,07 86,08 931 931 142 15,25 15,25 74,64 78,77
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.746 88,78 94,92 764 764 134 17,54 17,54 74,67 78,75
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 2.000 999 8.798 37.533 31.297 67,55 83,39 3.189 3.189 358 11,23 11,23 63,92 77,73
Grad Karlovac 7.160 500 400 402 500 706 2.508 4.652 3.973 55,49 85,40 615 615 96 15,61 15,61 52,33 77,25
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.402 2 2.001 5.706 16.555 14.032 63,03 84,76 2.061 2.061 297 14,41 14,41 58,91 76,97
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.916 80,00 80,00 285 285 81 28,42 28,42 76,26 76,26
Grad Labin 2.008 199 1 200 1.808 1.501 74,75 83,02 239 239 20 8,37 8,37 67,69 74,30
Grad Rovinj 2.983 99 99 2.884 2.723 91,28 94,42 962 962 109 11,33 11,33 71,79 73,63
Grad Pazin 1.063 1.063 856 80,53 80,53 126 126 18 14,29 14,29 73,51 73,51
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.401 806 1.005 3.212 12.552 9.636 61,13 76,77 866 866 219 25,29 25,29 59,26 73,45
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.298 2.989 1.200 1.927 8.414 46.242 37.254 68,16 80,56 6.522 6.522 491 7,53 7,53 61,70 71,54
Primorsko-goranska županija 44.185 44.185 34.046 77,05 77,05 5.665 5.665 592 10,45 10,45 69,48 69,48
Zadarska županija 53.664 2.502 1 4 2.507 51.157 38.655 72,03 75,56 5.230 5.230 375 7,17 7,17 66,27 69,22
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 1.000 799 2.998 4.888 3.663 46,45 74,94 601 601 102 16,97 16,97 44,36 68,59
Grad Kaštela 8.380 600 301 401 400 1.702 6.678 4.860 58,00 72,78 561 561 48 8,56 8,56 54,89 67,80
Grad Split 13.608 638 1 639 12.969 9.549 70,17 73,63 1.542 1.542 142 9,21 9,21 63,97 66,78
Grad Osijek 12.510 1.494 1.002 1 980 1.491 4.968 7.542 5.814 46,47 77,09 1.350 1.350 112 8,30 8,30 42,76 66,64
Grad Rijeka 8.653 1 1 8.652 6.528 75,44 75,45 1.358 1.358 103 7,58 7,58 66,24 66,24
Grad Zadar 13.258 399 1 400 12.858 9.097 68,62 70,75 1.487 1.487 147 9,89 9,89 62,69 64,44
Grad Novigrad 1.072 1.072 763 71,18 71,18 173 173 33 19,08 19,08 63,94 63,94
Grad Krapina 1.808 1.808 1.176 65,04 65,04 85 85 31 36,47 36,47 63,76 63,76
Grad Pula 5.686 299 2 301 5.385 4.134 72,70 76,77 1.182 1.182 50 4,23 4,23 60,92 63,71
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.767 2.182 2.999 3.991 11.939 13.197 8.726 34,72 66,12 1.036 1.036 111 10,71 10,71 33,77 62,09
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.199 998 1.999 999 7.594 14.587 9.718 43,81 66,62 1.874 1.874 115 6,14 6,14 40,88 59,74
Požeško-slavonska županija 16.241 1.999 1.993 3.992 12.249 7.808 48,08 63,74 1.049 1.049 114 10,87 10,87 45,82 59,57
Grad Vodnjan 3.611 2 1 3 3.608 2.529 70,04 70,09 745 745 4 0,54 0,54 58,15 58,19
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.500 3.801 3.022 11.722 7.363 5.088 26,66 69,10 1.642 1.642 69 4,20 4,20 24,88 57,27
Ličko-senjska županija 15.590 1.873 605 1.199 2.005 5.682 9.908 5.887 37,76 59,42 538 538 85 15,80 15,80 37,03 57,17
Istarska županija 24.404 2.659 2.195 3.015 3.497 4.113 15.479 8.925 6.938 28,43 77,74 4.017 638 638 3.379 77 1,92 2,28 24,68 57,01
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.679 52,78 61,48 372 372 7 1,88 1,88 47,45 54,33
Grad Makarska 2.318 599 278 877 1.441 913 39,39 63,36 287 287 15 5,23 5,23 35,62 53,70
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 10.479 58,25 58,25 1.846 1.846 113 6,12 6,12 53,40 53,40
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 958 7.767 9.896 5.670 32,10 57,30 2.137 33 33 2.104 65 3,04 3,09 28,96 47,79
ZBROJ 826.946 53.802 27.284 24.619 30.401 8.269 144.375 682.571 564.707 74.955 671 671 74.284 10.640
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 144.375 103.062 71,38 Ukupno izuzetih zahtjeva 671 12 1,79 71,06
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.946 667.769 80,75 74.955 10.652 14,21 75,22