Tablični prikaz
Županija / Grad Zaprimljeni zahtjevi do 30.06.2013. Zaprimljeni zahtjevi od 15.07.2017. Ukupan Postotak riješenosti
Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Bez izuzimanja S izuzimanjem
I. II. III. IV. V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.440 100,00 100,00 935 935 749 80,11 80,11 97,08 97,08
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.522 98,94 98,94 116 116 55 47,41 47,41 96,70 96,70
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.202 1.600 2.000 1.998 7.800 10.486 10.513 57,49 100,00 1.143 1.143 555 48,56 48,56 56,97 95,18
Grad Zagreb 91.264 91.264 89.990 98,60 98,60 9.362 9.362 5.463 58,35 58,35 94,86 94,86
Grad Bjelovar 6.483 6.483 6.406 98,81 98,81 567 567 276 48,68 48,68 94,78 94,78
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 14.018 87,18 96,12 730 730 414 56,71 56,71 85,85 94,24
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 4.379 95,07 97,16 307 307 142 46,25 46,25 92,02 93,91
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.002 2 10.008 35.566 34.258 75,17 96,32 2.414 2.414 1.224 50,70 50,70 73,94 93,42
Grad Samobor 6.000 500 1 501 5.499 5.298 88,30 96,34 309 309 107 34,63 34,63 85,67 93,06
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.359 96,16 96,16 332 332 71 21,39 21,39 91,06 91,06
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.841 91,98 98,99 532 532 167 31,39 31,39 85,13 90,84
Grad Koprivnica 6.528 697 1 698 5.830 5.596 85,72 95,99 677 677 266 39,29 39,29 81,36 90,09
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 501 4.388 22.261 20.462 76,78 91,92 1.654 1.654 700 42,32 42,32 74,77 88,49
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 4.252 78,52 87,36 113 113 135 100,00 100,00 79,36 88,09
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 12.222 80,64 89,49 557 557 287 51,53 51,53 79,60 88,00
Grad Sisak 7.727 100 1.301 497 1.898 5.829 5.300 68,59 90,92 416 416 142 34,13 34,13 66,83 87,14
Grad Šibenik 8.591 499 1 500 8.091 7.226 84,11 89,31 931 931 258 27,71 27,71 78,60 82,95
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 10.248 82,22 87,87 955 955 206 21,57 21,57 77,90 82,85
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 5.226 78,85 85,03 269 269 77 28,62 28,62 76,89 82,67
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.000 1 5.002 23.878 20.849 72,19 87,31 1.958 1.958 351 17,93 17,93 68,75 82,06
Grad Karlovac 7.160 500 400 402 500 706 2.508 4.652 4.075 56,91 87,60 615 615 202 32,85 32,85 55,01 81,20
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.753 89,01 95,16 764 764 216 28,27 28,27 76,98 81,19
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.561 81,27 83,71 272 272 42 15,44 15,44 78,75 81,03
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 2.000 999 8.798 37.533 32.062 69,20 85,42 3.189 3.189 631 19,79 19,79 66,02 80,28
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.402 2 2.001 5.706 16.555 14.268 64,09 86,19 2.061 2.061 538 26,10 26,10 60,87 79,53
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.401 806 1.005 3.212 12.552 10.090 64,01 80,39 866 866 355 40,99 40,99 62,81 77,84
Grad Rovinj 2.983 99 99 2.884 2.741 91,89 95,04 962 962 236 24,53 24,53 75,46 77,41
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.927 80,30 80,30 285 285 105 36,84 36,84 77,15 77,15
Grad Labin 2.008 199 1 200 1.808 1.521 75,75 84,13 239 239 40 16,74 16,74 69,47 76,26
Zadarska županija 53.664 2.502 1 4 2.507 51.157 41.516 77,36 81,15 5.229 5.229 689 13,18 13,18 71,66 74,85
Grad Pazin 1.063 1.063 860 80,90 80,90 126 126 23 18,25 18,25 74,26 74,26
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.298 2.989 1.200 1.927 8.414 46.242 38.342 70,15 82,92 6.522 6.522 797 12,22 12,22 63,98 74,18
Primorsko-goranska županija 44.185 44.185 34.756 78,66 78,66 5.665 5.665 1.042 18,39 18,39 71,81 71,81
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 1.000 799 2.998 4.888 3.731 47,31 76,33 601 601 199 33,11 33,11 46,31 71,60
Grad Kaštela 8.380 600 301 401 400 1.702 6.678 5.071 60,51 75,94 561 561 68 12,12 12,12 57,48 70,99
Grad Osijek 12.510 1.494 1.002 1 980 1.491 4.968 7.542 6.044 48,31 80,14 1.350 1.350 231 17,11 17,11 45,27 70,57
Grad Split 13.608 638 1 639 12.969 9.720 71,43 74,95 1.542 1.542 282 18,29 18,29 66,02 68,93
Grad Rijeka 8.653 1 1 8.652 6.647 76,82 76,83 1.358 1.358 148 10,90 10,90 67,88 67,88
Grad Zadar 13.258 399 1 400 12.858 9.359 70,59 72,79 1.487 1.487 223 15,00 15,00 64,98 66,80
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.767 2.182 2.999 3.991 11.939 13.197 9.148 36,39 69,32 1.036 1.036 233 22,49 22,49 35,84 65,91
Požeško-slavonska županija 16.241 1.999 1.993 3.992 12.249 8.540 52,58 69,72 1.049 1.049 209 19,92 19,92 50,60 65,79
Grad Pula 5.686 299 2 301 5.385 4.229 74,38 78,53 1.182 1.182 86 7,28 7,28 62,83 65,71
Grad Novigrad 1.072 1.072 777 72,48 72,48 173 173 37 21,39 21,39 65,38 65,38
Grad Krapina 1.808 1.808 1.184 65,49 65,49 85 85 44 51,76 51,76 64,87 64,87
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.199 998 1.999 999 7.594 14.587 9.869 44,49 67,66 1.874 1.874 209 11,15 11,15 41,90 61,22
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.500 3.801 3.022 11.722 7.363 5.277 27,65 71,67 1.642 1.642 215 13,09 13,09 26,50 60,99
Ličko-senjska županija 15.590 1.873 605 1.199 2.005 5.682 9.908 6.092 39,08 61,49 538 538 149 27,70 27,70 38,70 59,75
Grad Vodnjan 3.611 2 1 3 3.608 2.548 70,56 70,62 745 745 16 2,15 2,15 58,86 58,90
Istarska županija 24.404 2.659 2.195 3.015 3.497 4.113 15.479 8.925 7.036 28,83 78,83 4.017 638 638 3.379 140 3,49 4,14 25,25 58,32
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.776 55,83 65,03 372 372 26 6,99 6,99 50,72 58,07
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 10.994 61,12 61,12 1.846 1.846 251 13,60 13,60 56,69 56,69
Grad Makarska 2.318 599 278 877 1.441 940 40,55 65,23 287 287 27 9,41 9,41 37,12 55,96
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 958 7.767 9.896 6.228 35,26 62,93 2.137 33 33 2.104 139 6,50 6,61 32,16 53,06
Grad Gospić 0,00 0,00 196 196 1 0,51 0,51 --.-- --.--
ZBROJ 826.946 53.802 27.284 24.619 30.401 8.269 144.375 682.571 579.087 75.150 671 671 74.479 19.494
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 144.375 111.436 77,19 Ukupno izuzetih zahtjeva 671 96 14,31 76,89
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.946 690.523 83,50 75.150 19.590 26,07 78,72