Tablični prikaz
Županija / Grad Broj zaprimljenih zahtjeva Izuzimanje Novo zaduženje Broj riješenih zahtjeva Postotak riješenosti
I. II. III. IV. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.431 99,83 99,83
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.570 85,49 92,01
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.294 90,00 90,00
Grad Zagreb 91.264 91.264 81.403 89,20 89,20
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.005 88,35 88,35
Grad Rovinj 2.983 100 100 2.883 2.542 85,22 88,17
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.532 81,86 87,52
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 12.402 77,13 85,04
Grad Bjelovar 6.483 6.483 5.507 84,95 84,95
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.201 1.600 2.001 2.000 7.802 10.484 8.378 45,82 79,91
Grad Samobor 6.000 499 499 5.501 4.350 72,50 79,08
Grad Pazin 1.063 1.063 819 77,05 77,05
Grad Sisak 7.727 100 1.302 500 1.902 5.825 4.456 57,67 76,50
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 8.916 71,53 76,45
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 3.414 74,12 75,75
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.005 73,14 75,34
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 3.653 67,46 75,06
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.683 73,61 73,61
Grad Labin 2.008 199 199 1.809 1.326 66,04 73,30
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 500 4.387 22.262 16.307 61,19 73,25
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 1.999 1.000 8.798 37.533 27.171 58,65 72,39
Grad Koprivnica 6.528 698 698 5.830 4.197 64,29 71,99
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 9.359 61,75 68,53
Primorsko-goranska županija 44.187 44.187 30.238 68,43 68,43
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.000 10.004 35.570 23.827 52,28 66,99
Grad Rijeka 8.653 8.653 5.765 66,62 66,62
Grad Pula 5.686 299 299 5.387 3.551 62,45 65,92
Grad Vodnjan 3.611 3.611 2.370 65,63 65,63
Grad Šibenik 8.591 499 499 8.092 5.253 61,15 64,92
Grad Split 13.608 639 1 640 12.968 8.261 60,71 63,70
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.003 5.004 23.876 14.961 51,80 62,66
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.403 806 1.002 3.211 12.553 7.784 49,38 62,01
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.299 2.989 1.203 1.929 8.420 46.236 28.641 52,40 61,95
Grad Kaštela 8.380 600 302 400 400 1.702 6.678 4.123 49,20 61,74
Grad Krapina 1.808 1.808 1.109 61,34 61,34
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 3.759 56,71 61,16
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 999 800 2.998 4.888 2.943 37,32 60,21
Zadarska županija 53.664 2.500 2.500 51.164 30.590 57,00 59,79
Grad Zadar 13.258 399 399 12.859 7.585 57,21 58,99
Grad Novigrad 1.072 1.072 618 57,65 57,65
Ličko-senjska županija 15.590 1.887 605 1.198 2.000 5.690 9.900 5.311 34,07 53,65
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.203 999 2.000 6.601 15.580 8.243 37,16 52,91
Grad Karlovac 7.160 500 400 401 500 1.801 5.359 2.832 39,55 52,85
Grad Osijek 12.510 1.497 1.002 1.039 3.538 8.972 4.630 37,01 51,60
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.366 42,94 50,02
Istarska županija 24.404 2.661 2.195 3.008 3.500 11.364 13.040 6.372 26,11 48,87
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.401 2 2.000 5.704 16.557 8.021 36,03 48,44
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 8.348 46,41 46,41
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.499 3.802 3.000 11.700 7.385 3.366 17,64 45,58
Grad Makarska 2.318 599 273 872 1.446 658 28,39 45,50
Požeško-slavonska županija 16.241 2.000 2.000 4.000 12.241 5.378 33,11 43,93
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.769 2.184 3.000 4.000 11.953 13.183 5.672 22,57 43,03
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 6.809 10.854 4.095 23,18 37,73
ZBROJ 826.948 53.826 27.292 24.606 30.441 136.165 690.783 465.390
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 136.165 73.380 53,89
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.948 538.770 65,15