Tablični prikaz
Županija / Grad Broj zaprimljenih zahtjeva Izuzimanje Novo zaduženje Broj riješenih zahtjeva Postotak riješenosti
I. II. III. IV. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.433 99,87 99,87
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.587 85,90 92,45
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.312 90,70 90,70
Grad Zagreb 91.264 91.264 81.979 89,83 89,83
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.046 89,26 89,26
Grad Rovinj 2.983 100 100 2.883 2.569 86,12 89,11
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.553 82,54 88,25
Grad Bjelovar 6.483 6.483 5.635 86,92 86,92
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 12.518 77,85 85,83
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.201 1.600 2.001 2.000 7.802 10.484 8.601 47,04 82,04
Grad Samobor 6.000 499 499 5.501 4.423 73,72 80,40
Grad Sisak 7.727 100 1.302 500 1.902 5.825 4.525 58,56 77,68
Grad Pazin 1.063 1.063 825 77,61 77,61
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 9.008 72,27 77,24
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 3.421 74,27 75,90
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.031 73,52 75,73
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 3.666 67,70 75,32
Grad Labin 2.008 199 199 1.809 1.362 67,83 75,29
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.714 74,46 74,46
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 500 4.387 22.262 16.472 61,81 73,99
Grad Koprivnica 6.528 698 698 5.830 4.292 65,75 73,62
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 1.999 1.000 8.798 37.533 27.576 59,52 73,47
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 9.619 63,46 70,43
Primorsko-goranska županija 44.187 44.187 30.491 69,00 69,00
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.000 10.004 35.570 24.052 52,78 67,62
Grad Rijeka 8.653 8.653 5.825 67,32 67,32
Grad Pula 5.686 299 299 5.387 3.588 63,10 66,60
Grad Vodnjan 3.611 3.611 2.401 66,49 66,49
Grad Šibenik 8.591 499 499 8.092 5.347 62,24 66,08
Grad Split 13.608 639 1 640 12.968 8.367 61,49 64,52
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.003 5.004 23.876 15.193 52,61 63,63
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.299 2.989 1.203 1.929 8.420 46.236 29.085 53,21 62,91
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.403 806 1.002 3.211 12.553 7.883 50,01 62,80
Grad Kaštela 8.380 600 302 400 400 1.702 6.678 4.190 50,00 62,74
Grad Krapina 1.808 1.808 1.121 62,00 62,00
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 3.783 57,08 61,55
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 999 800 2.998 4.888 2.978 37,76 60,92
Zadarska županija 53.664 2.500 2.500 51.164 30.715 57,24 60,03
Grad Zadar 13.258 399 399 12.859 7.709 58,15 59,95
Grad Novigrad 1.072 1.072 623 58,12 58,12
Grad Karlovac 7.160 500 400 401 500 1.801 5.359 3.024 42,23 56,43
Ličko-senjska županija 15.590 1.887 605 1.198 2.000 5.690 9.900 5.368 34,43 54,22
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.203 999 2.000 6.601 15.580 8.371 37,74 53,73
Grad Osijek 12.510 1.497 1.002 1.039 3.538 8.972 4.708 37,63 52,47
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.388 43,63 50,82
Grad Makarska 2.318 599 273 872 1.446 715 30,85 49,45
Istarska županija 24.404 2.661 2.195 3.008 3.500 11.364 13.040 6.425 26,33 49,27
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.401 2 2.000 5.704 16.557 8.121 36,48 49,05
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 8.412 46,76 46,76
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.499 3.802 3.000 11.700 7.385 3.432 17,98 46,47
Požeško-slavonska županija 16.241 2.000 2.000 4.000 12.241 5.493 33,82 44,87
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.769 2.184 3.000 4.000 11.953 13.183 5.721 22,76 43,40
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 6.809 10.854 4.132 23,39 38,07
ZBROJ 826.948 53.826 27.292 24.606 30.441 136.165 690.783 470.828
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 136.165 75.481 55,43
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.948 546.309 66,06