Tablični prikaz
Županija / Grad Zaprimljeni zahtjevi do 30.06.2013. Zaprimljeni zahtjevi od 15.07.2017. Ukupan Postotak riješenosti
Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Bez izuzimanja S izuzimanjem
I. II. III. IV. V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.514 98,63 98,63 116 116 30 25,86 25,86 95,46 95,46
Grad Bjelovar 6.483 6.483 6.400 98,72 98,72 567 567 182 32,10 32,10 93,36 93,36
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 13.824 85,97 94,79 730 730 246 33,70 33,70 83,70 91,88
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.440 100,00 100,00 935 935 414 44,28 44,28 91,83 91,83
Grad Zagreb 91.264 91.264 89.266 97,81 97,81 9.362 9.362 2.481 26,50 26,50 91,18 91,18
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.002 2 10.008 35.566 33.750 74,06 94,89 2.414 2.414 647 26,80 26,80 71,68 90,57
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 4.254 92,36 94,39 307 307 75 24,43 24,43 88,11 89,93
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.202 1.600 2.000 1.998 7.800 10.486 10.155 55,53 96,84 1.143 1.143 253 22,13 22,13 53,57 89,50
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.815 91,36 98,32 532 532 84 15,79 15,79 82,82 88,37
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.230 93,32 93,32 332 332 36 10,84 10,84 87,69 87,69
Grad Samobor 6.000 500 1 501 5.499 4.956 82,60 90,13 309 309 66 21,36 21,36 79,60 86,47
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 4.194 77,45 86,17 113 113 92 81,42 81,42 77,53 86,06
Grad Koprivnica 6.528 697 1 698 5.830 5.418 83,00 92,93 677 677 134 19,79 19,79 77,06 85,32
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 501 4.388 22.261 20.068 75,30 90,15 1.654 1.654 274 16,57 16,57 71,87 85,06
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 11.942 78,79 87,44 557 557 131 23,52 23,52 76,83 84,94
Grad Sisak 7.727 100 1.301 497 1.898 5.829 5.189 67,15 89,02 416 416 75 18,03 18,03 64,64 84,29
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 10.097 81,01 86,57 955 955 55 5,76 5,76 75,65 80,46
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.000 1 5.002 23.878 20.557 71,18 86,09 1.958 1.958 206 10,52 10,52 67,33 80,36
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 5.051 76,21 82,18 269 269 45 16,73 16,73 73,89 79,44
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.467 79,89 82,30 272 272 18 6,62 6,62 77,09 79,32
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.745 88,75 94,88 764 764 130 17,02 17,02 74,54 78,62
Grad Šibenik 8.591 499 1 500 8.091 6.906 80,39 85,35 931 931 128 13,75 13,75 73,87 77,96
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 2.000 999 8.798 37.533 31.211 67,37 83,16 3.189 3.189 320 10,03 10,03 63,67 77,43
Grad Karlovac 7.160 500 400 402 500 706 2.508 4.652 3.956 55,25 85,04 615 615 83 13,50 13,50 51,95 76,69
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.402 2 2.001 5.706 16.555 13.952 62,67 84,28 2.061 2.061 257 12,47 12,47 58,42 76,33
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.913 79,92 79,92 285 285 76 26,67 26,67 76,06 76,06
Grad Rovinj 2.983 99 99 2.884 2.723 91,28 94,42 962 962 109 11,33 11,33 71,79 73,63
Grad Labin 2.008 199 1 200 1.808 1.493 74,35 82,58 239 239 12 5,02 5,02 66,98 73,52
Grad Pazin 1.063 1.063 856 80,53 80,53 126 126 18 14,29 14,29 73,51 73,51
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.401 806 1.005 3.212 12.552 9.587 60,82 76,38 866 866 198 22,86 22,86 58,84 72,92
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.298 2.989 1.200 1.927 8.414 46.242 37.066 67,82 80,16 6.522 6.522 438 6,72 6,72 61,30 71,08
Primorsko-goranska županija 44.185 44.185 33.965 76,87 76,87 5.665 5.665 524 9,25 9,25 69,19 69,19
Zadarska županija 53.664 2.502 1 4 2.507 51.157 38.503 71,75 75,26 5.230 5.230 347 6,63 6,63 65,97 68,90
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 1.000 799 2.998 4.888 3.652 46,31 74,71 601 601 86 14,31 14,31 44,04 68,10
Grad Kaštela 8.380 600 301 401 400 1.702 6.678 4.834 57,68 72,39 561 561 44 7,84 7,84 54,56 67,38
Grad Split 13.608 638 1 639 12.969 9.544 70,14 73,59 1.542 1.542 127 8,24 8,24 63,83 66,65
Grad Osijek 12.510 1.494 1.002 1 980 1.491 4.968 7.542 5.789 46,27 76,76 1.350 1.350 94 6,96 6,96 42,45 66,16
Grad Rijeka 8.653 1 1 8.652 6.515 75,29 75,30 1.358 1.358 99 7,29 7,29 66,07 66,07
Grad Zadar 13.258 399 1 400 12.858 9.069 68,40 70,53 1.487 1.487 138 9,28 9,28 62,44 64,18
Grad Krapina 1.808 1.808 1.176 65,04 65,04 85 85 29 34,12 34,12 63,66 63,66
Grad Pula 5.686 299 2 301 5.385 4.107 72,23 76,27 1.182 1.182 45 3,81 3,81 60,45 63,23
Grad Novigrad 1.072 1.072 751 70,06 70,06 173 173 31 17,92 17,92 62,81 62,81
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.767 2.182 2.999 3.991 11.939 13.197 8.679 34,53 65,76 1.036 1.036 102 9,85 9,85 33,55 61,69
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.199 998 1.999 999 7.594 14.587 9.688 43,68 66,42 1.874 1.874 102 5,44 5,44 40,70 59,47
Požeško-slavonska županija 16.241 1.999 1.993 3.992 12.249 7.742 47,67 63,21 1.049 1.049 104 9,91 9,91 45,38 59,00
Grad Vodnjan 3.611 2 1 3 3.608 2.529 70,04 70,09 745 745 4 0,54 0,54 58,15 58,19
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.500 3.801 3.022 11.722 7.363 5.079 26,61 68,98 1.642 1.642 61 3,71 3,71 24,80 57,08
Istarska županija 24.404 2.659 2.195 3.015 3.497 4.113 15.479 8.925 6.929 28,39 77,64 4.017 638 638 3.379 74 1,84 2,19 24,64 56,92
Ličko-senjska županija 15.590 1.873 605 1.199 2.005 5.682 9.908 5.863 37,61 59,17 538 538 72 13,38 13,38 36,80 56,82
Grad Makarska 2.318 599 278 877 1.441 911 39,30 63,22 287 287 14 4,88 4,88 35,51 53,53
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.644 51,68 60,20 372 372 4 1,08 1,08 46,38 53,11
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 10.398 57,80 57,80 1.846 1.846 100 5,42 5,42 52,93 52,93
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 958 7.767 9.896 5.655 32,02 57,14 2.137 33 33 2.104 62 2,90 2,95 28,87 47,64
ZBROJ 826.946 53.802 27.284 24.619 30.401 8.269 144.375 682.571 563.017 74.955 671 671 74.284 9.576
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 144.375 102.001 70,65 Ukupno izuzetih zahtjeva 671 12 1,79 70,33
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.946 665.018 80,42 74.955 9.588 12,79 74,80