Tablični prikaz
Županija / Grad Zaprimljeni zahtjevi do 30.06.2013. Zaprimljeni zahtjevi od 15.07.2017. Ukupan Postotak riješenosti
Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Zaprimljeno AZONIZ izuzimanje Novo zaduženje Riješeno Postotak riješenosti Bez izuzimanja S izuzimanjem
I. II. III. IV. V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem V. Ukupno Bez izuzimanja S izuzimanjem
Grad Vukovar 2.549 2.549 2.512 98,55 98,55 116 116 16 13,79 13,79 94,86 94,86
Grad Bjelovar 6.483 6.483 6.396 98,66 98,66 567 567 139 24,51 24,51 92,70 92,70
Međimurska županija 16.080 1.496 1.496 14.584 13.726 85,36 94,12 730 730 212 29,04 29,04 82,91 91,01
Grad Zagreb 91.264 91.264 88.972 97,49 97,49 9.362 9.362 1.999 21,35 21,35 90,41 90,41
Osječko-baranjska županija 45.574 5.502 2.502 2.002 2 10.008 35.566 33.458 73,41 94,07 2.414 2.414 492 20,38 20,38 70,75 89,39
Grad Dubrovnik 5.440 5.440 5.440 100,00 100,00 935 935 253 27,06 27,06 89,30 89,30
Koprivničko-križevačka županija 18.286 2.202 1.600 2.000 1.998 7.800 10.486 10.070 55,07 96,03 1.143 1.143 175 15,31 15,31 52,73 88,10
Grad Poreč 4.176 296 296 3.880 3.811 91,26 98,22 532 532 66 12,41 12,41 82,35 87,87
Grad Virovitica 4.533 4.533 4.223 93,16 93,16 332 332 25 7,53 7,53 87,32 87,32
Grad Varaždin 5.415 349 199 548 4.867 4.159 76,81 85,45 113 113 83 73,45 73,45 76,74 85,18
Grad Kutina 4.606 99 99 4.507 4.043 87,78 89,70 307 307 53 17,26 17,26 83,37 85,09
Grad Samobor 6.000 500 1 501 5.499 4.896 81,60 89,03 309 309 36 11,65 11,65 78,17 84,92
Grad Koprivnica 6.528 697 1 698 5.830 5.378 82,38 92,25 677 677 106 15,66 15,66 76,11 84,28
Virovitičko-podravska županija 15.157 1.500 1.500 13.657 11.794 77,81 86,36 557 557 104 18,67 18,67 75,72 83,71
Krapinsko-zagorska županija 26.649 1.895 1.992 501 4.388 22.261 19.778 74,22 88,85 1.654 1.654 232 14,03 14,03 70,70 83,67
Grad Sisak 7.727 100 1.301 497 1.898 5.829 5.107 66,09 87,61 416 416 39 9,38 9,38 63,20 82,40
Grad Velika Gorica 12.464 801 801 11.663 10.097 81,01 86,57 955 955 55 5,76 5,76 75,65 80,46
Varaždinska županija 28.880 3.001 2.000 1 5.002 23.878 20.456 70,83 85,67 1.958 1.958 178 9,09 9,09 66,91 79,87
Grad Vinkovci 6.628 482 482 6.146 5.040 76,04 82,00 269 269 45 16,73 16,73 73,73 79,27
Grad Petrinja 6.843 200 200 6.643 5.421 79,22 81,60 272 272 13 4,78 4,78 76,37 78,58
Grad Umag 3.093 200 200 2.893 2.739 88,55 94,68 764 764 104 13,61 13,61 73,71 77,74
Zagrebačka županija 46.331 3.798 2.001 2.000 999 8.798 37.533 31.129 67,19 82,94 3.189 3.189 289 9,06 9,06 63,45 77,15
Grad Šibenik 8.591 499 1 500 8.091 6.783 78,95 83,83 931 931 105 11,28 11,28 72,34 76,35
Brodsko-posavska županija 22.261 2.301 1.402 2 2.001 5.706 16.555 13.766 61,84 83,15 2.061 2.061 187 9,07 9,07 57,37 74,95
Grad Čakovec 3.645 3.645 2.890 79,29 79,29 285 285 53 18,60 18,60 74,89 74,89
Grad Labin 2.008 199 1 200 1.808 1.493 74,35 82,58 239 239 12 5,02 5,02 66,98 73,52
Grad Pazin 1.063 1.063 856 80,53 80,53 126 126 18 14,29 14,29 73,51 73,51
Grad Rovinj 2.983 99 99 2.884 2.707 90,75 93,86 962 962 64 6,65 6,65 70,24 72,05
Bjelovarsko-bilogorska županija 15.764 1.401 806 1.005 3.212 12.552 9.478 60,12 75,51 866 866 143 16,51 16,51 57,85 71,70
Grad Karlovac 7.160 500 400 402 500 706 2.508 4.652 3.667 51,22 78,83 615 615 39 6,34 6,34 47,67 70,36
Splitsko-dalmatinska županija 54.656 2.298 2.989 1.200 1.927 8.414 46.242 36.519 66,82 78,97 6.522 6.522 321 4,92 4,92 60,22 69,82
Primorsko-goranska županija 44.185 44.185 33.731 76,34 76,34 5.665 5.665 381 6,73 6,73 68,43 68,43
Zadarska županija 53.664 2.502 1 4 2.507 51.157 38.180 71,15 74,63 5.230 5.230 286 5,47 5,47 65,31 68,22
Grad Vodnjan 3.611 2 1 3 3.608 2.529 70,04 70,09 130 130 4 3,08 3,08 67,71 67,76
Sisačko-moslavačka županija 19.085 2.399 2.500 3.801 3.022 11.722 7.363 5.000 26,20 67,91 99 99 48 48,48 48,48 26,31 67,65
Grad Slavonski Brod 7.886 500 699 1.000 799 2.998 4.888 3.630 46,03 74,26 601 601 70 11,65 11,65 43,60 67,41
Grad Kaštela 8.380 600 301 401 400 1.702 6.678 4.803 57,32 71,92 561 561 33 5,88 5,88 54,09 66,80
Grad Split 13.608 638 1 639 12.969 9.507 69,86 73,31 1.542 1.542 90 5,84 5,84 63,35 66,14
Grad Osijek 12.510 1.494 1.002 1 980 1.491 4.968 7.542 5.750 45,96 76,24 1.350 1.350 71 5,26 5,26 42,00 65,46
Grad Rijeka 8.653 1 1 8.652 6.464 74,70 74,71 1.358 1.358 69 5,08 5,08 65,26 65,26
Grad Zadar 13.258 399 1 400 12.858 8.994 67,84 69,95 1.487 1.487 111 7,46 7,46 61,75 63,47
Grad Krapina 1.808 1.808 1.173 64,88 64,88 85 85 23 27,06 27,06 63,18 63,18
Grad Makarska 2.318 599 278 877 1.441 905 39,04 62,80 33 33 13 39,39 39,39 39,05 62,28
Grad Pula 5.686 299 2 301 5.385 4.050 71,23 75,21 1.182 1.182 24 2,03 2,03 59,32 62,04
Grad Novigrad 1.072 1.072 742 69,22 69,22 173 173 29 16,76 16,76 61,93 61,93
Vukovarsko-srijemska županija 25.136 2.767 2.182 2.999 3.991 11.939 13.197 8.562 34,06 64,88 1.036 1.036 86 8,30 8,30 33,04 60,76
Šibensko-kninska županija 22.181 2.399 1.199 998 1.999 999 7.594 14.587 9.624 43,39 65,98 1.874 1.874 82 4,38 4,38 40,35 58,96
Požeško-slavonska županija 16.241 1.999 1.993 3.992 12.249 7.543 46,44 61,58 1.049 1.049 82 7,82 7,82 44,10 57,34
Istarska županija 24.404 2.659 2.195 3.015 3.497 4.113 15.479 8.925 6.917 28,34 77,50 4.017 638 638 3.379 53 1,32 1,57 24,52 56,65
Ličko-senjska županija 15.590 1.873 605 1.199 2.005 5.682 9.908 5.817 37,31 58,71 538 538 51 9,48 9,48 36,38 56,17
Grad Trogir 3.181 250 200 450 2.731 1.621 50,96 59,36 372 372 1 0,27 0,27 --.-- --.--
Dubrovačko-neretvanska županija 17.989 17.989 10.238 56,91 56,91 1.846 1.846 83 4,50 4,50 52,03 52,03
Karlovačka županija 17.663 2.609 1.200 3.000 958 7.767 9.896 5.507 31,18 55,65 2.137 33 33 2.104 53 2,48 2,52 28,08 46,33
ZBROJ 826.946 53.802 27.284 24.619 30.401 8.269 144.375 682.571 558.091 72.543 671 671 71.872 7.399
AZONIZ Ukupno izuzetih zahtjeva 144.375 98.172 68,00 Ukupno izuzetih zahtjeva 671 0,00 --.--
UKUPNO (s AZONIZ-om) 826.946 656.263 79,36 72.543 7.399 10,20 73,78